Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Kategoriler

Gizlilik ve Güvenlik

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Şatıroğlu Yapı A.Ş.(“Şatıroğlu Yapı” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan www.satirogluyapi.com.tr  adresinde yer alan web sitesinin, (“Hesabım”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi ve Çerez Politikası’ndaki  tanımlar dikkate alınacaktır.

 

Şatıroğlu Yapı, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.

Şatıroğlu Yapı,

Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

“Şatıroğlu Yapı” personel temin süreçlerinin yürütülmesi

“Şatıroğlu Yapı” finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi

“Şatıroğlu Yapı” hukuk işlerinin icrası/takibi

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası

Talep ve şikayet yönetimi

İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,

Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme

Amaç ve hukuki sebepleri dahilinde verilerinizi açık rızanız ile işleyebilmektedir.

 

 

 

 

Veriler Nasıl Elde Edilmektedir?

Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

Kişisel verileriniz, şirketimiz/şubelerimiz / internet sitemiz/mobil uygulamalarımız/ çağrı merkezimiz / ortak veya tedarikçi firmalar, anlaşmalı kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Web Sitesinin kullanımı öncesinde veya sırasında, Şatıroğlu Yapı’e Kullanıcıların kendi açık rızaları ve insiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Şatıroğlu Yapı’e verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

 

Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Şatıroğlu Yapı’in sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir. Bu tür verilere yönelik insiyatifinizi mobil cihaz üzerindeki ayarlarınızdan kullanabilirsiniz-değiştirebilirsiniz.

 

Şatıroğlu Yapı, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

 

Google AFS reklamlarının Şatıroğlu Yapı’ya yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

 

Çerez Politikasına web sitemizden ulaşabilirsiniz

 

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde yurtiçinde veya yurtdışında Şatıroğlu Yapı’nın ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.

 

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

 

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Kişisel Verileriniz Aktarılabileceği Kurum/Kuruluşlar :

 


VERİ
AKTARIMI YAPABİLECEK KİŞİLER


TANIMI


VERİ
AKTARIM AMACIİş Ortağı“Şatıroğlu Yapı”’nın
ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya Topluluk Şirketleri ile birlikte
muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu
tarafları tanımlamaktadır.

 İş ortaklığının
kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarakTedarikçi“Şatıroğlu Yapı”’nın
ticari faaliyetlerini yürütürken “Şatıroğlu Yapı”’nın emir ve talimatlarına uygun
olarak sözleşme temelli olarak “Şatıroğlu Yapı”’e hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.


 “Şatıroğlu Yapı”’nın
tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve “Şatıroğlu Yapı”’nın ticari
faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin “Şatıroğlu Yapı”‘e sunulmasını
sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

 
Hissedarlar“Şatıroğlu Yapı”
yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişilerİlgili
mevzuat hükümlerine göre “Şatıroğlu Yapı”’nın şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve
kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla
sınırlı olarak

 Şirket
Yetkilileri


 İlgili
mevzuat hükümlerine göre “Şatıroğlu Yapı”’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu
kurum ve kurUluşlarıİlgili
mevzuat hükümlerine göre “Şatıroğlu Yapı”’nın ticari faaliyetlerine ilişkin
stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla
sınırlı olarak

 
Hukuken
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
İlgili
mevzuat hükümlerine göre “Şatıroğlu Yapı”’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu
kurum ve kuruluşlar ile diğer hukuk kişileri

 
İlgili
kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı
olarak

 Hukuken
Yetkili Özel Hukuk Kişileri

 İlgili
mevzuat hükümlerine göre “Şatıroğlu Yapı”’den bilgi ve belge almaya yetkili özel
hukuk kişileri

 İlgili
özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı
olarak

 


Hukuk- Danışmanlık
Birimleri


“Şatıroğlu Yapı”nın
hizmet ilişkisi içerisinde bulunduğu danışmanlık şirketleri ve hukuk büroları


“Şatıroğlu Yapı”
ve/veya karşı tarafın hukuki merciler önünden hak ve menfaatlerin tesisi ile
yargısal işlemlerin tesisi


Kargo Şirketi


“Şatıroğlu Yapı”nın
akdi ilişki içerisinde bulunan ve amaçla uyumlu olarak sipariş tesliminin sağlanması
amacıyla çalışılan kargo şirketleri


“Şatıroğlu Yapı”
ile satın alma ilişkisi kuran kişilerin siparişlerinin teslimini sağlamak


Denetim Firmaları


“Şatıroğlu Yapı”nın
akdi ilişki içerisinde kanuni zorunluluktan kaynaklı denetimini gerçekleştiren
şirketler


“Şatıroğlu Yapı”nın
mali, idari ve hukuki yönden denetiminin sağlanması

 

Kişisel verilen aktarılması yönünden rıza almayan hallerde ilgili kişiler ile amaca uygun ve amaçla sınırlı olmak kaydıyla paylaşılabilecektir. Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Şatıroğlu Yapı, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. Kişisel Verileriniz Saklanma Süresi :

Şatıroğlu Yapı, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

 

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler “Şatıroğlu Yapı”’nın o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak “Şatıroğlu Yapı”’nın uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ; ilgili mevzuat ve “Şatıroğlu Yapı”’nın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse ; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda “Şatıroğlu Yapı”’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Şatıroğlu Yapı, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. Bu önlemlere ve detaylı bilgilere Burada yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İŞLENMESİ SAKLANMASI İMHASINA DAİR POLİTİKA sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Şatıroğlu Yapı, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Şatıroğlu Yapı, işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.

 

Verilerinize Yönelik Haklarınız

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak ;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

 

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

Şatıroğlu Yapı, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman web sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Şatıroğlu Yapı’in Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şatıroğlu Yapı’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Veri Sahibi adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Yakuplu Mahallesi Geçit Sokak No:17 D:7/A Vera Plaza 34524 Beylikdüzü İSTANBUL adresine iletilmesi

 

Veri Sahibi adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun info@satirogluyapi.com.tr  adresine elektronik posta ile gönderilmesi yöntemleri ile verilerinize yönelik taleplerinizi tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.